Firma OÜ Elcomnet teostab tsiviil- ja tööstuskaupade ja rajatiste välis- ja sisevõrkude projekteerimist, ehitamist ja hooldamist. Ettevõte kasutab sertifitseeritud inseneride ja projekteerijad Pädevusklass А. Meie prioriteediks on – tööde lepingutingimuste kõrge kvaliteet ja range järgimine.

Montaaži-ja projekteerimistööd:

 • Elektripaigaldised, hoonete ja rajatiste sise- ja välisvõrgud.
 • Avarii- ja evakuatsioonivalgustussüsteemid.
 • Nõrkvoolu võrgud, sidevõrgud ja telekommunikatsioonid.
 • Integreeritud videovalve ja seiresüsteemid.
 • Juurdepääsukontrolli keerukad süsteemid.
 • Turva- ja tulekahjuhäire süsteemid.
 • Hoonete ja rajatiste suitsu eemaldamise süsteemid.

Elektriseadmete ja hoonete turvasüsteemide korrapärane hooldus:

 • Ehitiste ja rajatiste elektrivõrgud.
 • Avarii- ja evakuatsioonivalgustussüsteemid.
 • Suitsu eemaldamise süsteemid.
 • Automaatsed tulekahjuhäiresüsteemid.

Mõõtmised ja sertifitseerimine:

Teenus viiakse läbi tööstus- ja eraettevõtjatega sõlmitud lepingute alusel vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele ning Päästeameti nõuetele.