Tellija / ЗаказчикObjekti nimetus/Наименование объекта
2010 aasta
Ehitusmontaaž Grupp OUEesti Energia Eesti Elektrijaam reopuhastusjaam N2 teine korruse ruumide umberehitamine
OU Apest Grupp Narva linnas jouluvalgustuselementide paigaldus- ja hooldustoode teostamine.
OU Apest Grupp Рекострукция бытового корпуса на складах масел Eesti Energia olitoostus AS в соответствии с проектом Nr.29-10.
AS VANT Слаботочные и электроработы по реконструкции здания мастерской футеровочных работ на территории перегонного Отделения Eesti Energia olitoostus AS в соответствии с проектом Nr.08-10.
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandsueamet Narva linnas jouluvalgustuselementide paigaldus- ja hooldustoode teostamine.
Hotronic Virumaa OUСтроительство внутренней компьютерной, телефонной и телевизионной сетей в здании Дома творчества по адресу Partisani tn.2a, Narva.
2011 aasta
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandsueamet Narva linna jouluvalgustuse valjalulitamine ja valgustuselementide demonteerimine 2011. aastal.
Ferdmaster OUNarva Perearstikeskuse elektritood ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigalduse.
Sillamae Spordikompleks Kalev Spordikompleksi andmesidevorgu projekteerimine ja renoveerimine.
AS VANTNarva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonetes sidevirgu ja TV-vorgu paigaldustood, tulekahjusignalisatsiooni ja valvesignalisatsiooni paigaldus, fonolukususteemi paigaldustood.
AS VANTSillamae Spordikompleksi Kalev hoone helisusteemide montaažitood
AS VANTСлаботочные работы и электроработы по ректонструкции здания мастерской футеровочныз работ на территории перегонного Отделения Eesti Energia olitoostus AS.
AS VANTJohvi ETS post hoone. (elektritood, andmesidetood, tulekahjusignalisatsioon)
AS VANTРеконструкция помещений здания Градирни на территории складов под ремонтные мастерские 4-го участка Eeesti Energia olitoostus AS в соответствии с проектом Gradiens Ou Too nr.02.04.2011
Ramrest OU Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ehitustood. Norkvoolupaigaldis ja automaatika.
Decon OUPargi 8, Narva-Joesuu 3-korruselise maja koos parkimiskorrusega projekti koostamine pohiprojekti mahus. Norkvoolu valis- ja sisuvorgude projekt.
Eesti Energia Elektritehnuka ja Automaatika AS Выполнение присоединения оптического кабеля на строительную площадку биотоплива Балтийской электростанции.
Eesti Energia Elektritehnuka ja Automaatika AS Монтажные работы по прокладке кабеля связи на терртории Балтийской электростанции.
OU Apest GruppAuvere kula, Vaivara vald, Ida-Virumaa 40101.
oliladu olmehoone rekonstrueerimistood. (norkvoolususteemide ja arvutiseadmete paigaldamine)
OU Apest GruppNarva Kreehnolmi Paastekomando Joala tanav 19, Narva andmesidetood
Metalliset Eesti AS Narvas, Kulgu 5. Metalliset Eesti AS tehasehoonte suitueemalduse luukide, koguses 30 tk. hooldusteenindamine.
2012 aasta
OU Apest GruppРеконструкция помещений 6-го этажа здания по адресу Линда 4, Нарва. Компьютерные сети.
OU Narva EhitusprojektСоставление проекта слаботочных систем производственного здания Kadastiku 57L на стадии Основной проект.
Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS Монтажные работы по сборке оптической патч-панели, сварке оптической жилы и тесттрованию оптического кабеля на территории Enefit-208.
OU Norkvoolu PaigalduseNarva Politsei- ja Paasteameti uhishoone norkvoolususteemide paigaldamine. Vahtra tn.3, Narva linn.
Decon OUKulgu tn.5 tootmishoonete ehitisregistrikoodidega 120566516 ja 120602415 uhendamine projekti koostamine pohiprojekti mahus. Andmesidevorkude projekteerimine.
Vikken OUEnefit-280 turbiinihoone teeninduspersonali ruumide Elektri ja Norkvoolu susteemide paigaldamine.
OU Norkvoolu PaigalduseNarva Politsei- ja Paasteameti uhishoone Norkvoolu susteemide paigaldamine. Vahtra tn.3, Narva linn.
AS Merko Infra Works related to the Construction works of new Enefit-280 Condensatsion Unit Electrical Tracing System Works. Auvere kula, Vaivara vald, 40101.
AS VANTSillamae Gumnaasiumi ja Sillamae Linna Keskraamatukogu rekonstrueerimistood. Elektrimotaažitood, andmesidetood, video susteemide paigaldus, turvasusteemid ja tulekahjusignalisatsioon.
AS VANTolitehase teenindushoone kolmanda korruse rekonstrueerimine. Norkvoolutood.
AS VANTSillamae Gumnaasiumi videokaamerate korpuste ja fassaadivalgustite paigaldamine. Viru pst.26, Sillamae linn.
AS VANTМонтаж слаботочных сетей в производственном здании по адресу: Kadastiku 57L, Narva.
Johvi Vallavalitsus Johvi Linnas Kooli 2 hoones lokaalse arvutivorgu ehitamine.
2013 aasta
Rapid Security OU3 korruse ja pooning hoonele, asukohaga Kerese 20, Narva linn, ATS paigaldamine.
Lansec OUNarva, Kadastiku tn.23a, 23b, 25a, Febparts Ou lao- ja Kontorihoone ehitusel tehtavad norkvoolususteemide ehitustood.
OU Apest GruppVestervalli 7, Maksu-ja Tolliameti hoone rekonstrueerimistood. (elektritood, norkvoolutood ja labipaasususteemide montaaž)
OU Apest GruppNarva Kultuurimaja Rugodiv fassaadi ja katusekatte renoveerimine (elektritood)
OU Apest GruppTuletokkesektsioonide rajamine ja tuletokkeuste paigaldamine SA Narva Haigla hoones Haigla 5, Narva linn
OU Apest GruppЭлектромонтажные работы в ремонтируемых помещениях на 1-ом и 2-ом этажах в здании SA Narva Haigla по ул.Хайгла 5, г. Нарва
Eesti ESM AS Hoonete ehitus: tookoda hoone ja operatiivkorraldaja hoone. Andmesidetoode, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni pagaldamine.
Vant AS Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistoode II etapp. Norkvoolutood.
Vant AS Kutseoppekeskuse puhastuslabori umberehitamine oppekoogiks ja klassi N105 umberehitamine puhatuslaboriks. Norkvoolutood.
Pristis ASL.Koidula tn.19 ja 19d, Narva-Joesuu, Hotelli ja Vabaaja veekeskuse norkvoolutoode teosatamine.
2014 aasta
LONSTRONG OUEesti Energia Eesti Elektrijaama sookla esimene korruse ruumide noupidamisruumiks rekonstrueerimine.
G4S EESTI ASASTRI kaubakeskuse helisusteemide paigaldustood.Tallinna mnt.41, Narva.
TPS Baltic OUH&M Kaupluse (Astri Kaubanduskeskus) labipaasu-, valve- ja videovalve kaabeldustoode teostamiseks. Tallinna mnt.41, Narva.
Nordecon ASASTRI kaubakeskuse 3 etapp. Norkvoolu paigaldustood. Tallinna mnt 41, Narva.
Nordecon ASRiiulparkla sadeveetorude kuttekaabli paigaldus. Kaubakeskus ASTRI, Tallinna mnt.41, Narva.
Nordecon ASASTRI kaubakeskus juurdeehitus. SELVER kauplus. Norkvoolu paigaldustood.
Vant ASEesti elektrijaama sookla teise korruse ruumide noupidamisruumiks rekonstrueerimine. Elektrimontaaži- ja norkvoolutood, audiosusteemi paigaldamine, turva- ja tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine.
OU Ecomonitooring Johvi Malmi tn.8 administratiivhoone III korruse ehitustood. Elektritood, andmesidetood ja ATS susteem.
2015 aasta
Avesta Servis OUJoesuu 24a-7,8,9 eluruumide rekonstrueerimine ja uhendamine.
Avesta Servis OUPaastearmee Eestis MTu renoveerimistood. Tugevvoolu osa.
Vant ASKliendisaali ehitustood objektil Vastervalli tn.7 Narva linn.
G4S EESTI ASOptilise kaabli paigaldamine Eesti Energia Balti Elektrijaama territooriumil postist nr 4 postini nr 8.
LANSEC OUKadastuki tn.57 tehasehoone turvasusteemide paigaldustood.
2016 aasta
Avesta Servis OUNarva hoodebaas, asukohaga Tiigi 9a, Narva linnas kanalisatsiooni trasside ehitustoode kooseisus teostatavad elektri-, automaatika- ja norkvoolutood.
Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASBalti elektrijaama drenaažipumba pumbamaja tuhakaevu nr 1 kaasajastamine
OU VikkenHoone aadressil: Kerese tn.20, Narva linn avarii-ja evakuatsioonivalgustuse rekonstrueerimine.
Enefit Solutions AS
AMPRIEKSPERT OUSillamae Gumnaasiumi ja Sillamae Linna Keskraamatukogu rekonstrueerimistood. Video susteemide paigaldus, turvasusteemid ja tulekahjusignalisatsioon.
ALFATOM EHITUS ASAlas-Kuul AS-i kaubandushoone turvasusteemi paigaldamine.
2017 aasta
MAPRI EHITUS OU AS Olerex Narva teenindusjaam-tankla ehitamine Tallinna mnt.73, Narva linn, Ida-Virumaa, Eesti
SKAT-KESKUS OU GRIMSTA 1:2, IP NY LaKTARE OCH TILLFART
Eesti Energia AS IT halduse osakondLahteulesanne fiiberoptiliste kaablite paigaldamise
Eesti Elektrijaamas.
KUKERSIT OU Uue tootmishoone ehitus Eesti Energia olitoostus AS-i Tehase Enefit 280 territooriumil. Automaatne tulekahjusignalisatsioon.
Vant ASNarva Piiripunkti Narva-1, Vestervalli tn. 7 vihmaveerennide kuttekaabli paigaldamine.
Vestervalli 3, Vestervalli 5, Vestervalli 7, Peterburi mnt1, Narva linn.
Riigi Kinnisvara ASVestervalli 3,5,7 Narva asuva piiripunkti ehitustood. Eriosa: Norkvoolu ja Valve.
Vant ASTootmishoone aadressil Narva, Kadastiku tn 33a/33b osalise rekonstrueerimine. Eriosa: Norkvoolu ja Tugevvoolu.
Vant ASNarva raudteejaamas asuvate Maksu- ja Tolliameti klienditeenindussaali ruumide remonttood . Eriosa: Norkvoolu ja Tugevvoolu.
Vant ASNarva Pahklimae Gumnaasiumi poiste tookodade renoveerimine. Eriosa: Tugevvoolu.
Pahklimae tn.3b, 20605 Narva, Ida-Virumaa.
Vant ASNARVA LINNA BUSSIJAAMA REKONSTRUEERIMINE
Vaksali tanav Jaama plats, Vaksali tn.22 Narva linn
Vant ASNARVA PIIRIPUNKTI LaBIPASSuSTEEMI PAIGALDAMINE Eriosa: Norkvoolu.
Peterburi mnt1, Narva linn.
Eesti Energia ASOptilise andmesidevorgu ehitamine Balti Elektrijaamas. Eriosa: Norkvoolu.
Vant ASNarva-Joesuu Hooldekodu elamukorpuse I korruse renoveerimise 3. etapp
Eriosa: Tugevvoolu, Norkvoolu ja ATS.
VIKKEN OUA. PUŠKINI TN. 19, NARVA LINN AADRESSIL ASUVATE
MITTEELURUUMIDE M3, M16 JA M17 REKONSTRUEERIMINE HAMBARAVIKESKUSEKS.
Eriosa: Tugevvoolu, Norkvoolu ja ATS.
GRADIENS OUEesti Energia Eesti Elektrijaama AS keemilise veepuhastuse selitite paakide kohal olevate telkkatuste ja seinte ning ulekaikude remont. Eriosa: Tugevvoolu
EESTI ESM OUNarva linnas aadressil Tallinna mnt.30 Universaalse spordivaljaku ehitustood. Eriosa: Tugevvoolu
GRADIENS OUEesti Energia Eesti Elektrijaama AS keemilise veepuhastuse selitite paakide
kohal olevate telkkatuste ja seinte ning ulekaikude remont. Eriosa: Tugevvoolu
2018 aasta
Enefit Solutions ASMontaažitoode teostamine. Eesti Energia Balti elektrijaam. Eriosa: Automaatne tulekahjusignalisatsioon.
Vant AS Vahtra 3, Narva linn, Politsei-ja Paasteameti uhishoone ruumide umberehitustood. Eriosa: Valve-ja labipaasususteem, Videovalve ja ATS.
EESTI RAUDTEE ASElektrivorkude Narva linnas Vaksali tn 22 ja selle lahipiirkonnas ehitamine.
Vaksali tn 22, Narva linn, Ida-Virumaa. Eriosa: Tugevvoolu
Vant AS Narva vaksalihoone osaline rekonstrueerimine. Eriosa: Tugevvoolu, Norkvoolu, Videovalve ja ATS.
Vant AS Elektrivorkude Narva linnas Vaksali tn.22.
Vaksali tn 22, Narva linn, Ida-Virumaa.
Vant AS Liiva tn. 7 uksikelamu pustitamine. Eriosa: Tugevvoolu, Norkvoolu, Videovalve ja ATS.
Liiva tn. 7, Narva -Joesuu linn, Ida-Viru maakond.
INV KONSULT OUNarva Olerexi tankla autopesula ehitamine. Eriosa: Tugevvoolu
Vant AS Narva-Joesuu Noortekeskuse projekteerimis-ehitustood
Kesk 3, Narva-Joesuu, Ida-Virumaa. Eriosa: Tugevvoolu, Norkvoolu ja ATS.
AS EVIKONARVA KULTUURIMAJA RUGODIV OSALINE REKONSTRUEERIMINE. Eriosa: Suitsueemaldus susteem
NARVA LOGISTICS OUNARVA LOGISTICS Ou-le laohoone jaotusseadmete paigaldamine.
Eriosa: Tugevvoolu.
Vant AS Narva linnas asuva kohtumaja aadressil 1. Mai tn.2 evakuatsioonivalgustuse paigaldamine. Eriosa: Tugevvoolu
Vant AS Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Johvi oppehoone C korpuse osalised rekonstrueerimistood. Eiosa: Tugevvoolu, Norkvoolu.
Kutse tn.13, Johvi linn, Ida-Virumaa.
Enefit Kaevandused ASVagunite RFID lugemissusteem. Eriosa: Norkvoolu
Eesti Energia ASAndmesidevorgu valjaehitamine Balti Elektrijaama segusolme hoones. Eriosa: Norkvoolu
Enefit Solutions AS Ruumides nr.14 ja nr.42-43 АБК 3 Balti Elektrijaam tuletorjesignalisatsiooni paigaldamine. Eriosa: Automaatne tulekahjusignalisatsioon.
2019 aasta
NARVA-BARK OUAktsiaselts NARVA-BARK administratiivhoone tulekahjusignalisatsiooni
paigaldamine. Eriosa: Automaatne tulekahjusignalisatsioon
Primatek Est OUPRIMATEK BuROO JA TOOTMISHOONE ANDMESIDEVoRK. Eriosa: Norkvoolu.
Vant ASStokker keskuse juurdeehitus. Eriosa: Tugevvoolu.
Tallinna mnt.51/53, Narva, Ida-Virumaa, Eesti.
Vant ASVanglate osana remonttood Jaama tn 7, Johvi linn. Eriosa: Tugevvoolu.
Jaama tn.7, Johvi linn, Ida-Virumaa.
Vant ASIda-Virumaa Kutsehariduskeskuse Johvi oppehoone C korpuse rekonstrueerimistood. 2 etapp.
Kutse tn.13, Johvi linn, Ida-Virumaa. Eriosa: Tugevvoolu
Vant AS1.Mai tn 2 ja Koidula tn 3a, Narva elektripaigaldiste korrastamine. Eriosa: Tugevvoolu
Vant ASNarva-Joesuu Hooldekodu elamukorpuse I korruse renoveerimise 4. etapp.
Eriosa: Tugevvoolu, Norkvoolu ja ATS.
ENEFIT SOLUTIONS ASAuvere elektrijaama hoone B32 elektripaigaldise laiendamine. Eriosa: Tugevvoolu ja Norkvoolu.
2020 aasta
Vant ASJ. Poska tn 16, Narva-Joesuu linn, uksikelamu ja rajatiste pustitamine. Eri osa: Norkvoolu, ATS ja Valvesusteemid.
J.Poska tn 16, Narva-Joesuu linn, Ida-Viru maakond.
Vant ASNarva joesadama 12. boksi rekonstrueerimistood. Tugevvoolupaigaldis.
Joe tn.3, Narva, Ida-Virumaa, Eesti. Eriosa: Tugevvoolu ja ATS.